Inscrierea la Gradinita Anul Scolar 2017 – 2018

Informatii Privind Inscrierea la Gradinita Anul Scolar 2017 – 2018

Pentru inscrierea la gradinita noastră a copilul sunt necesari următorii paşi:

Etapa I

– Interviu cu părinţii şi copilul / copiii;
– Evaluarea și depunerea dosarului copilului.
Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:
– Copie certificat de naştere copil;
– Copie CI/paşaport al părinţilor/tutorilor;
– Copie Hotarare Judecătorească de încredinţare a minorului (dacă este cazul);
– Evaluări/recomandări; portofoliul copilului de la Grădiniţa anterioară (dacă este cazul);
Descarca aici fisa de inscriere la gradinita 2017-2018 !

Etapa II
– Completarea şi semnarea Contractului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, depunerea unui exemplar la Dosarul copilului;
– Achitarea taxei de şcolarizare conform Contractului de şcolarizare încheiat;
– Completarea dosarului copilului cu Documentele medicale (sunt obligatorii la intrarea în colectivitate. Acestea vor fi aduse în prima zi de grădiniţă a copilului):
Fişa de consultaţii medicale (completată de către medicul de familie sau pediatru, cu specificaţia: „Nu prezintă boli cronice, inclusiv neuropsihice”);

Aviz de intrare în colectivitate (valabil 24-48h);
Copie a carnetului de vaccinări al preşcolarului;

Buletinele analizelor medicale: exudat faringian şi nazal, examen coprobacteriologic.
Descarca aici fisa medicala necesara pentru inscriere !